0

Cum va finanța Primaria Capitalei ONGurile?

Pâna în 12 ianuarie, Primăria Capitalei a pus în dezbatere publică un Regulament de finanțare a ONG-urilor, punând în practică posibilitatea oferită de Legea Granturilor nr.350/2005. O inițiativă lăudabilă, care are însă nevoie de câteva ajustări.

Cei care doresc să vadă despre ce este vorba, să intre pe pagina

http://pmb.ro/institutii/cgmb/dezb_publica/proiecte/pr_dezb_publica.php

La CeRe am pregătit câteva sugestii, pe care le facem publice aici. Am folosit experiența noastră, fără a avea însă o specializare pe acest subiect. Sunt alte organizații, precum Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația Pact sau Fundațai Comunitară București care au experiență de gestionare de granturi. Și, desigur, și alte primării care fac acest lucru de multă vreme.

 

Sugestii pentru proiectul de Regulament privind regimul finanțărilor nerambursabile din partea CeRe

 

Art. 2 f) alocație finacniară directă – să nu se înțeleagă “fără selecție/consurs public”

Eliminarea cultelor religioase de la beneficiari eligibili (art 4, art. 11, litera d)

Finantarea cultelor religioase trebuie sa faca obiectul altor instrumente de finantare la dispozitia CGMB, in cazul in care CGMB considera oportuna finantarea cultelor religioase. Proiectele initiate de asociatii si fundatii pentru domeniile de finantare a) – c) vor fi fundamental diferite fata de cele initiate de cultele religioase pentru domeniul d). Acest lucru va conduce la imposibilitatea comisiei de evaluare de a puncta comparativ si de a alege dintre proiecte din cele doua categorii.

 

Art. 3 – beneficiari – recomandam includerea Grupurilor de cetateni printre solicitanti. In ultimii ani, existenta unor grupuri de cetateni care activeaza pentru interesul public a devenit o caracteristica valoroasa a societatii civile bucurestene. Merita ca PMB si CGMB sa recunoasca valoarea existentei si actiunilor acestor grupuri inclusiv prin cuprinderea lor in acest regulament. Exista organizatii finantatoare (Fundatia Comunitara Bucuresti, Fundatia PACT) care au deja experienta cu finantarea unor grupuri de initiativa si care pot sa ofere PMB expertiza in ceea ce priveste modul de lucru si aspecte juridice legate de relatiile contractuale.

 

Liniuța 3 de la art 9. este, probabil, un alt articol – conținutul nu pare a se potrivi cu textul art. 9

 

Fie în preambul (scop) fie în secțiunea “domeniu de aplicare” (înainte de articolul 11, sau parte din articolul 11), ar trebui menționat scopul/obiectivul principal al programului de finanțare/fondului pentru 2016.

Ex. Proiectele finanțate în anul 2016 au ca scop general îmbunătățirea calității vieții în București …

Poate că pentru fiecare domeniu, ar trebui formulat un obiectiv

 

Art. 11,

lit a):

– prima liniuță: de înlocuit “societății civile” cu “cetățenilor”.

– de adăugat: acțiuni de stimulare a implicării cetățenilor în procesul decizional

– a treia liniuță, de adăugat după “drepturile omului” “și drepturilor cetățenești”

 

Lit b)

– a doua liniuță: de adăugat “activități de identificare și analiză”

– acțiuni sau servicii de sprijin pentru persoane aflate în dificultate.

 

De eliminat litera d) – vezi comentariul de mai sus

Art. 12, lit a) ar putea fi completat cu informatii referitoare la apelurile de priecte. De ex. Pentrul fondul alocat in anul respectiv, in primul trimestru al anului urmeaza a se face public un apel de proiecte, urmat de procedura de aplicare, evaluare si selectie a proiectelor pe baza criteriilor prevazute de prezentul regulament.

 

art. 12, lit e) (si anexa 6) cofinantarea – recomandam sa aveti in vedere si posibilitatea cofinantarii in natura. Aportul cel mai valoros pe care il pot aduce organizatiile neguvernamentale consta in munca voluntarilor.

 

art. 12, lit f – recomandam renuntarea la principiul anualitatii. Acest principiu ar putea conduce la proiecte prea scurte sau ar incuraja solicitantii sa forteze calendarul unui proiect. De exemplu, daca un apel de proiecte s-ar lansa in februarie-martie, e posibil ca incheierea contractelor sa aiba loc in mai – iunie, ceea ce ar conduce la proiecte de maxim 6 luni.

 

art. 17 – lista surselor de finantare pentru care solicitantul nu poate sa acopere cofinantarea din fonduri alocate in cadrul acestui regulament ar trebui sa fie clara (fara etc). Fie sunt enumerate toate sursele de finantare, fie este enuntat un principiu clar.

 

art. 21 – etapele procedurii de selectie ar trebui insotite de un calendar, macar estimativ.

 

art. 21, lit b) – de adaugat: anuntul de participare va fi insotit de un ghid al solicitantului – document care va explicita formatul cererii de finantare si va oferi solicitantilor toate detaliile necesare depunerii de proiecte.

 

art. 24 – de clarificat in ghidul solicitantului – practica curenta permite beneficiarilor de finantare mici modificari ale proiectului si bugetului. Acest lucru permite adaptarea la schimbari care intervin independent sau la aspecte care nu au fost corect estimate in momentul redactarii cererii de finantare.

 

art. 26 d) exista posibilitatea ca solicitantul sa nu aiba resursele pentru cofinantare la momentul redactarii cererii de finantare. Uneori acestea sunt conditionate de obtinerea finantarii – ex. o sponsorizare care urmeaza a fi acordata numai daca solicitantul obtine finantrea principala.

 

Art. 27, lit b) – recomandam eliminarea acestui criteriu din lista criteriilor de eligibilitate (poate, eventual sa ramana un criteriu de evaluare (adica solicitantul primeste un punctaj mai mare sau mai mic in functie de masura in care raspunde acestei cerinte). Pastrarea acestui criteriu va conduce la respingerea unor proiecte care raspund unor nevoi foarte clare ale bucurestenilor, dar care nu adauga imagine sau identitate orasului.

 

Lit c) crieriile mentionate la litera c) sunt mai degraba criterii de evaluare si nu criterii minimale de selectionare (de eligibiliatate). In general, criteriile de eligibiliatate sunt criterii la care se poate raspunde obiectiv cu da sau nu.

 

 

Criterii de evaluare:

setul 1 relevanta si coerenta

de adaugat: in ce masura proiectul poate sa contribuie semnificativ la ameliorarea/rezolvarea problemei descrise (impact)

1.5. merita punctaj mai mare.

 

Art 32. Recomandam formarea unei comisii mixte din care sa faca parte atat reprezentanti ai consiliului general si ai aparatului tehnic cat si experti independenti, cu experienta in evaluarea de proiecte. De regula, evaluarea se face individual si nu in cadrul unor sedinte. Sedintele sunt utile pentru conciliere si decizia finala.

Conformitatea administrativa si eligibilitatea poate sa fie facuta de aparatul tehnic si nu de comisia de evaluare.

Stabilirea sumelor reprezentand finantarile nu trebuie sa se faca pe baza punctajului obtinut ci in functie de bugetul proiectului. Comisia poate sa conditioneze finantarea de anumite ajustari ale bugetului, atunci cand bugetul solicitat nu este considerat justificat.

 

Anexa 6 – cheltuieli eligibile/neeligibile:

Recomandam sa renuntati la lista cheltuielilor eligibile, sau sa o lasati deschisa. Cheltuielile pe care le presupune un proiect pot fi extrem de variate. O lista inchisa de cheltuieli eligibile poate sa respinga nejustificat costuri absolut necesare unui proiect. Eligibilitatea cheltuielilor ar trebui sa fie definita de necesitatea unei anumite chetuieli pentru desfasurarea proiectului si de cateva reguli de baza (sa fie realizatata pe perioada de desfasurarea a proiectuui, sa poata fi demonstrata cu documente justificative etc).

Includerea cheltuielilor de personal si a cheltuielilor administrative pe lista cheltuielilor neeligibile este nejustificata. Majoritatea proiectelor nu se pot desfasura fara existenta unui birou, a unor oameni care sa munceasca sau a curentului electric. Recomandam includerea unui plafon pentru aceste cheltuieli, dar nu eliminarea lor completa.

 

Anexe:

-anexa 4 – sa fie cerut un CV al coordonatorului de proiect sau al altor membri relevanti, fara sa fie dat neaparat un model de CV (exista posibilitatea sa aiba alt model si ar fi un efort inutil sa fie rescris in acest format)

– anexa 5 – sa permita adaugarea de linii in functie de nevoie

CeRe-ți orașul înapoi

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *