Ce vrem

Listă de solicitări menite să crească transparenţa procesului decizional la nivel de Capitală şi gradul de participare publică și ce am obținut până acum!

 

A. Organizarea şedinţelor Consiliului General al Municipiului Bucureşti

 • Cetăţenii să aibă acces în sala de şedinţe a Consiliului General al Municipiului Bucureşti pe durata şedinţelor. Acest drept este stipulat de lege „ Şedinţele consiliului local sunt publice”. (Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,  republicată, art. 42.1).
 • Şedinţele Consiliului General al Municipiului Bucureşti să fie organizate începând cu ora 18.00 pentru a permite şi participarea cetăţenilor care sunt angajaţi cu un program de lucru fix (9-17).
 • Agenda şedinţei Consiliului General al Municipiului Bucureşti să includă, la afişarea ei pe site, linkuri funcţionale către toate proiectele de hotărâre care urmează să fie discutate.
 • Anunţul de convocare a şedinţei Consiliului General al Municipiului Bucureşti (data, loc, agenda cu link-uri la proiecte) să apară pe prima pagină a site-ului www.pmb.ro,  marcat vizibil.
 • Procedura de luare a cuvântului de către cetăţeni în cadrul şedinţelor Consiliului General al Municipiului Bucureşti să fie descrisă pe site-ul www.pmb.ro şi să fie simplificată:

Înscrierea pentru luarea cuvântului să se poată face online, inclusiv în ziua în care se organizează şedinţa. În prezent pentru a te înregistra trebuie să depui o cerere scrisă la Registratura Primăriei Municipiului Bucureşti, cu câteva zile înainte de şedinţă.

Refuzul de a se permite luarea cuvântului să fie justificat şi dat în scris.

 • Să fie alocat un minim de 30 de minute pentru intervenţiile cetăţenilor la începutul şedinţei, după realizarea prezenţei consilierilor, pentru subiectele care nu sunt direct legate de un punct de pe agenda zilei. – victorie! De obicei, cetățenii sunt invitați să ia cuvântul la începutul ședinței
 • Şedinţele să înceapă la ora stabilită. În mod frecvent, şedinţele încep cu o întârziere care variază de la 30 la 90 de minute, obligând cetăţenii care vin să ia cuvântul la o aşteptare îndelungată.
 • Procesul verbal al şedinţelor Consiliului General al Municipiului Bucureşti să consemneze votul individual al fiecărui consilier pentru fiecare decizie luată. Conform legii: „ Dezbaterile din şedinţele consiliului local, precum şi modul în care şi-a exercitat votul fiecare consilier local se consemnează într-un proces-verbal, semnat de preşedintele de şedinţă şi de secretarul unităţii administrativ-teritoriale” (Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,  republicată, art. 42.3).
 • Înregistrarea video a şedinţelor de Consiliu să fie disponibilă pe site-ul PMB la maxim 3 zile de la desfăşurarea şedinţei, odată cu procesul verbal al şedinţei.
 • Arhiva înregistrărilor video ale şedinţelor de Consiliu să fie disponibilă şi actualizată. – victorie parțială (sunt cele din 2014, dar lipsesc unele din anii trecuți)

 

B. Relaţia directă dintre cetăţeni şi consilierii generali

 • Următoarele date despre consilieri să fie făcute publice pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti (conform legii 215/2001, art. 52, alin.3 şi 4):
 1. Datele de contact (e-mail, telefonul mobil plătit din fondurile publice) – disponibile pentru 3/4 din consilieri
 2. Orele de audienţă şi locaţia acestora – disponibile pentru 3/4 din consilieri
 3. Rapoartele de activitate anuale – disponibile pentru 1/4 din consilieri

 

C. Transparenţa procesului decizional şi accesibilitatea datelor

 • Anunţul de organizare a unei dezbateri (data, locul, agenda cu link-uri la proiecte) să apară pe prima pagină a site-ului www.pmb.ro,  marcat vizibil.
 • Dezbaterile publice organizate de Primăria Municipiului Bucureşti să fie organizate începând cu ora 18.00 pentru a permite şi participarea cetăţenilor care sunt angajaţi cu un program de lucru fix.
 • Toate proiectele de hotărâre care vor fi dezbătute de Consiliul General al Municipiului Bucureşti să fie publicate pe site-ul  www.pmb.ro în termenul de 30 de zile înainte de intrarea în discuţie pe agenda CGMB.
 • Să fie publicate pe site toate dispoziţiile Primarului General. La 28 august 2013, din 894 dispoziţii ale Primarului General al Municipiului Bucureşti eru disponibile  pe site-ul PMB un număr de 43.
 • Documentele prezentate pe site pentru consultare şi informarea cetăţenilor să fie prezentate în formatul liber cunoscut sub numele de „date publice deschise” care permite prelucrarea lor de către cetăţeni. De exemplu,  documentele PDF să nu fie documente scanate după o hârtie printată, ci un document transformat electronic, astfel încât să poată fi prelucrat automat de o aplicaţie sau un program. De pildă, bugetul Bucureştiului pentru 2013 este într-un format scanat,  imposibil de preluat pentru analiză (date disponibile la 5 septembrie). Această cerinţă se încadrează în direcţia angajamentelor asumate de România prin Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă. 

 

C.1. Bugetul Bucureştiului

 • Politica bugetară să fie una predictibilă şi transparentă, fiind publicate pe site în format deschis datele privind: bugetele propuse, rectificările bugetare, execuţiile bugetare, cheltuielile realizate (inclusiv încadrarea acestora în liniile bugetare anuale)
 • Transparenţa şi participarea la politica bugetară să fie asigurată prin publicarea şi dezbaterea publică a:
 1. calendarului bugetar (la începutul fiecărui an);
 2. proiectelor bugetelor locale echilibrate şi anexele la acestea pentru anul bugetar următor, precum şi estimările pentru următorii 3 ani (până la data de 1 iulie);
 3. proiectului de buget şi a rectificărilor bugetare (cu respectarea termenului de 15 zile alocate dezbaterilor cf. art. 39 (3) din legea 273/2006).
 • Publicarea anuală pe website-ul PMB a programului de investiţii publice, cu detalierea informaţiilor financiare şi nefinanciare pentru fiecare obiectiv de investiţii (în conformitate cu art. 42 din  legea 273/2006).
 • În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, să fie prezentate în şedinţă publică, execuţia bugetului Primăriei Muncipiului Bucureşti. Acestea ar trebui publicate cu cel puţin 15 zile înainte pe site (această solicitare este conformă cu obligaţia legală instituită de Art. 49 (12) din legea 273/2006).
 • Toate acordurile de împrumut sau de garantare încheiate, inclusiv ratele scadente aferente împrumuturilor, dobânzile şi comisioanele datorate, să fie publicate pe site (acestea sunt considerate, potrivit Art. 63(8) din legea 273/2006, obligaţii care sunt impuse bugetelor locale, deci se aplică aceleaşi reguli de transparenţă).

5 Comments

 1. Pentru solicitari de acces la informatii, in baza Legii 544/2001, folositi-ne cu incredere, chiar daca primariile din Bucuresti inca n-au raspuns satisfacator, pana acum. Impreuna, putem pune presiune pe ei!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *